TEENUSED DIGIVALDKONNAS:

OÜ Cyberlist (Birgy Lorenz) pakub teile teenuseid alljärgnevatel teemadel. Võtke ühendust ja mõtleme koos, kuidas teid saab aidata!

Ettevõtetele

nõustamisteenus – asutusesisene digitaalse ohutuse alase auditi tegemine.

Koolitused:

  • koolitus: digitaalne ohutus käitumisel, seadmete kasutamisel (küberhügieen);
  • koolitus: näidisjuhtumite lahendamise baasil digitaalse ohutuse alase käitumise parendamine – vestlused, arutelud ning sise-eeskirjade uuendamine

Haridusasutustele

nõustamisteenus – õppekava uuendamine kaasates digipööret toetavaid tegevusi; arengukava uuendamine, IT juhtimine koolis, haridustehnoloogi nõustamine.

Koolitused:

  • digitaalne ohutus käitumisel, seadmete kasutamisel (küberhügieen);
  • mobiilse tehnoloogia algõpetus (nutitseadmed,  nutitelefonid);
  • progeäppide kasutamine lasteaias ja algõpetuses;
  • meediatehnoloogia (veebiloome projektist tooteni/demoni koos sisuhalduse lahenduse kasutamisega);
  • uurimustööde tegemine ja vormistamine;
  • õpimängude loomine (õuesõppest lauamängudeni);
  • muutunud õpikäsitus ja arenev digitaalselt pädev ning aktiivne kool.

Omavalitsustele

nõustamisteenus digipöörde valdkonnas koolidele

for Foreign partners

  • Showcasing Estonia
    • ICT education developments and programming education at primary and secondary level
    • possibilities around informatics curricula developments (coding, digital safety, multimedia)
    • digital safety education,  programs and solutions for schools and kindergartens
    • school and different organizations visits
  • Consulting services